Cúlra

Tionscnamh cumarsáide leictreonach is ea Healthlink atá maoinithe ag an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cuireadh tús leis an tionscnamh in Ospidéal an Mater sa bhliain 1995 agus d'iompaigh le himeacht ama ina thionscnamh náisiúnta agus seoladh HealthlinkOnline sa bhliain 2003. Tá ár seirbhís ar fáil ag gach dochtúir GP agus gan aon táille cé go bhfuil roinnt infheistíochta ag teastáil ag an tús ó Ospidéil agus Ceantair Sláinte le bheith páirteach.

An aidhm atá leis an dtionscnamh seo Healthlink ná gréasán cumarsáide fréamhshamhla cúram sláinte le béim ar leith ar Chleachtóirí Bunchúraim agus a gcaidreamh le Ospidéil Ghéarmhíochaine, na háisíneachtaí maraon le malartú eolais eatarthu uile.

An Fhoireann

Tá ceathrar ball buan ar fhoireann Healthlink:

Ainm: Gemma Garvan
Post: Bainisteoir Tionscnaimh Náisiúnta Healthlink
Teagmháil: (01) 8825604 | garvang@healthlink.ie

Ról: Déanann comhordú ar fhorbairt na seirbhísí atá ar fáil ó Healthlink; Déanann teagmháil leis na scarshealbhóirí go léir; Déanann bainistiú ar sruth maoinithe Healthlink agus cuireann an tionscnamh chun cinn ar gach leibhéal.

Ainm: Karina Hull
Post: Liaison le GPanna
Teagmháil: (01) 8825606 | khull@healthlink.ie

Ról: Freagrach as idirghníomhaíochtaí uile an úsáideora ó shuiteáil go oiliúint & tacaíocht; Tástáil theachtaireachtaí lena n-áirítear comhordú le Soláthróirí Córas Bainistíochta Cleachtas san áireamh; Forbairt agus Cothabháil suíomh Ghréasáin Healthlink.

Ainm: Orla Doogue
Post: Anailísí Ríomhchláraitheoir
Teagmháil: doogueo@healthlink.ie

Ról: Anailís/Dearadh tionscnamh agus forbairt ar sheirbhísí nua agus reatha. Cothabháil ar an gcóras reatha ag tógaint san áireamh monatóireacht ar an seirbhís theachtaireachtaí idir gach ospidéal ar bhonn laethúil. Forbairt ar theachtaireachtaí Healthlink ag úsáid XML/HL7 v2.4. standard.

Ainm: Antonio De Melo
Post: Anailísí Ríomhchláraitheoir
Teagmháil: demeloa@healthlink.ie

Ról: Anailísí/Ríomhchláraitheoir Sinsearach freagrach as forbairt HealthlinkOnline Version 3 ag úsáid Microsoft .Net Technology.