HealthlinkOnline Foirm Iarratais

Comhlánaigh an fhoirm agus Seol. Tá réimsí marcáilte le * riachtanach.
Má bhíonn aon fhadhbanna agat glaoigh ar Bronagh ar (01) 8825606.

Ainm an Chleachtais:*
Seoladh:*
Uimhir Theileafóin:*
Uimhir Facs:*
Uimhir Fón Póca:*
Seoladh Ríomhphoist:*
 
DT Sonraí Cleachtais & Foireann
 Duine Amháin Sonraí
Ainm:*
Post:*
Uimhir Chomhairle Leighis:* (DG amháin)
Cód PIN:* (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. DOB (DD/MM/YYYY))
 
 Duine a Dó Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine a Trí Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine Ceithre Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine a Cúig Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine Sé Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine Seacht Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 Duine Ocht Sonraí show additional practice staff details hide practice staff details
Ainm:
Post:
Uimhir Chomhairle Leighis: (DG amháin)
Cód PIN: (roghnaigh dáta go bhfuil sé éasca cuimhneamh uirthi eg. Dáta Breithe (DD/MM/YYYY))
 
Ospidéal Sonraí
Luaigh na hOspidéil gur mhaith leat teachtaireachtaí d'fháil uathu:
AMNCH
Beaumont
Ginearálta an Chabháin Ospidéal
Ó Conghaile
Corcaigh
Ginearálta, Inis
Réigiúnach Luimnigh
Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn
Baile Uí Lachnáin
Mater
Mater Ospidéal Príobháideach
An tOspidéal Ginearálta, Maigh Eo
Páirc Mheirlinne
An Muileann Gearr
Nás
Our Lady of Lourdes, Droichead Átha
Port Laoise
Portiuncula
Contae Ros Comáin
San Séamas
Naomh Seosamh, An tAonach
Naomh Mícheál, Dun Laoghaire
Naomh Uinseann
Sráid an Teampaill
An Tulach Mhór
UCHG
Réigiúnach Phort Láirge
 
Cleachtadh Ríomhairithe
Ceangal Idirlíon:
Córas Oibriúcháin:
Mac
Vista
Windows '98
Windows 2000
Windows XP
Windows 7
Brabhsálaí Idirlíon:
Córas Bainistíochta Cleachtais:
Uimhir Leagan PMS:
 
Foirm Comhlánaithe ag:
Dáta Foirme: Cal
   
Séanadh
Mas mian leat Neurolink d'úsáid, cuir tic sa bhosca thíos le do thoil le léiriú go bhfuil an seanadh na hOspidéill léite agat:

A úsáideoirí uile na seirbhíse seo, cuimhnigh go bhfuil an tseirbhís slán raideolaíochta arlíne chun an am feithimh d'othair a laghdú do chomhairle néareolaíoch. Beidh an chomhairle ar fad a thabharfar, ar ndóigh i gcás seirbhíse mar seo, bunaithe go hiomlán ar an atreorúchan faighte agus da bhrí sin ní ionadaíocht iomlán ar chomhairliúchan néareolaíochta ata á tairiscint. Glacann an Roinn le freagracht as an gcomhairle a tugadh de reir an eolais a soláthraíodh. Má bhíonn aon dabht faoin gcomhairle moltar atreorúchán sa ghnáth slí.