Atreoruithe Ginearálta

Tá Healthlink rannpháirteach sa togra um Atreorú Ginearálta Leictreonach Náisiúnta. Tá an treoirscéim á reáchtáil ag FSS an Deiscirt, Corcaigh agus Ciarraí. Beidh Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ina gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí rannpháirteach sa treoirscéim leis, mar ospidéal aon láithreach.

Tá foireann um athchumrú ón Deisceart ceaptha atá i gceannas ar fhorbairt agus ar bhainistiú treoirchláir náisiúnta a chuirfidh an córas i bhfeidhm. Tá an grúpa seo ag obair ar phróisis atá ag teastáil chun gur féidir atreoruithe leictreonacha a fháil laistigh de shuíomh an ospidéil.

Tá an fhoirm leictreonach nua seo bunaithe ar an bhfoirm atreoraithe ghinearálta chaighdeánach chomhaontaithe de chuid Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann / An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte. Tá na córais chreidiúnaithe do bhainistiú cleachtais ag obair leis, chun í a chomhtháthú ina gcuid bogearraí. Togra fíorshuimiúil é seo a chuirfidh ar chumas Dochtúirí Teaghlaigh na hatreoruithe uile a sheoladh go dtí na hospidéil ar chuma leictreonach sna blianta atá amach romhainn. Ina theannta sin geobhaidh Dochtúirí Teaghlaigh agus othair admháil dheimhnithe ón ospidéal. Ansin tabharfaidh an t-ospidéal feagra ina míneofar an chéad chéim eile.