Ordú Saotharlainne

Is iad Healthlink & Ospidéal an Mater an chuireann ar fáil don chéad uair do Dhochtúirí Ginearálta nó d'Altraí Chleactais tástálacha fola a ordú ar líne, ag cur deireadh leis an bhfoirm orduithe de láimh. Seoladh an tseirbhís i nDeireadh Fómhair 2006, a thug mórán buntáistí do Dhochtúirí Ginearálta agus saotharlanna araon.

Tá 3 chéim éasca sa phróiséas:

  1. Líon Isteach Déimeagrafaice: Is féidir le úsáideoirí othair a lorg & a roghnú ó liosta díobh siúd a bhí ar ospidéal cheana agus gur seoladh toradh ar ais ar HealthlinkOnline.
  2. Roghnaigh tástálacha: Tá réimse deifnídeach tástalacha ar fáil, curtha i ngrúpaí de réir eiseamláir chineáil. Is féidir leis an úsáideoir athbhreithniú a dheanamh ar an ordú ag aon am, tástáil a thógaint as an áireamh maraon le tuilleadh a ordú.
  3. Priontáil na Foirme Ordaithe: Nuair atá an t-ordú iomlán déanta agus athbhreithniú déanta air cliceálann an úsáideoir ar Seol agus priontálann sé seo an fhoirm ordaithe maraon le barrachód. Deireann fuinneog aníos leis an úsáideoir cé mhéid eiseamal is gá a sholáthar leis an ordú. Ríomhtar é seo ón méid eiseamal a bhíonn roghnaithe ag an úsáideoir. Ar deireadh cuirtear an fhoirm isteach sa mhála leis na heiseamail agus seoltar go dtí an saotharlann iad.

Ar na buntáistí do Chleachtais Ghinearálta áirítear:

Buntáistí do Shaotharlanna:

Tá clár píolótach rathúil d'Ordú Saotharlainne comhlánaithe ag Ospideál San Séamas, agus táthar ag tabhairt an tseirbhís seo amach do gach DG ina ndobharcheantar.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait ar Ordú Saotharlainne déan teagmháil linn le do thoil ar 01 8825606 nó info@healthlink.ie