Neurolink

Seoladh Neurolink i mí na Nollag 2006 tar eis tréimhse phíolótach 6-mhí le grúpa Dochtúirí Ginearálta ó Ospidéal Naomh Uinseann. Ceadaíonn an tseirbhís do Dhochtúirí Ginearálta rochtain dhíreach d'fháil ar Néareolaithe Comhairleacha chun diagnóis thosaigh agus comhairle a thabhairt i dtaobh an gá othar bheith i láthair agus/nó cad cad iad na tástálacha is cóir a dhéanamh roimh casadh leis an Néareolaí. Níl ach 17 Néareolaí in Éirinn agus liostaí feithimh de thart ar 2 bhliain, tá a fhiúntas cruthaithe ag an gcóras seo cheana féin i laghdú cuairteanna gan ghá agus laghdú amanta feithimh maraon le laghdú ar obair riaracháin do bhaill foirne cúram sláinte. Maraon leis sin, cabhraíonn an freagra tapaigh ón Néareolaí faoiseamh a thabhairt don othar ó imní a bhíonn orthu.

Dearadh córas Neurolink chun teacht in áit na litreach atreorúcháin, agus bheith mear agus éasca le húsáid. Ta an fhoirm í féin bunaithe ar sraith cláracha anuas a bhailíonn eolas faoi ghearáin thosaigh, cógais, stair muintire, torthaí scrúduithe agus cuairteanna go dtí sin ar an néareolaí. Tá fuíollach spáis bhreise ann don Dochtúir Ginearálta tuairimí nó nótaí a bhreacadh nach bhfuil faighte in aon bhall eile.

Táimid ag obair faoi lathair leis na soláthróirí Córas Bainistíochta Cleachtas chun na freagraí a inchorprú i dtaifead an othair .

Má tá a thuilleadh eolais uait faoi Neurolink déan teagmháil le do thoil le Orla Farrell, rphost: farrello@healthlink.ie