Atreoruithe Néareolaíochta

Seoladh ár seirbhís Atreoraithe Néareolaíochta i mí na Nollag 2006 i ndiadh trialacha le grúpa dochtúirí teaghlaigh de chuid Ospidéil Naomh Uinseann a bheith ar siúl ar feadh 6 mhí. Tugann an tseirbhís teacht díreach ar líne ar Néareolaithe Comhairleacha do dhochtúirí teaghlaigh chun diagnóis thosaigh a fháil mar aon le comhairle maidir le cé acu ar chóir don othar freastal ar an Néareolaí nó nár chóir agus/nó cén tástálacha ba chóir a dhéanamh sula mbuaileann sé nó sí leis an Néarólaí. Ós rud é nach bhfuil ach 20 Néarólaí in Éirinn agus go bhfuil liostaí feithimh chomh fada le 2 bhliain i gceist is léir cheana féin go bhfuil an-tairbhe ar fad ag baint leis an gcóras nua seo. Laghdaíonn sé líon na gcuairteanna nach bhfuil gá leo chomh maith le tréimhsí feithimh. De bhreis air sin gearrann sé siar ar dhualgais riaracháin na bhfoirne sláinte agus cabhraíonn an freagra tapa ón Néareolaí chun imní an othair a mhaolú.

Is éasca an fhoirm atreoraithe a úsáidtear in ionad na gnáthlitreach atreoraithe a úsáid agus is féidir í a líonadh go mear. Tá sí bunaithe ar shraith roghchlár anuas chun sonraí faoi ghearán an othair, leigheasanna, stair teaghlaigh, torthaí scrúdaithe agus eolas faoi fhreastalaithe ar néareolaithe roimhe seo a thabhairt i dtoll a chéile. Tá go leor spás sa bhfoirm leis, chun nótaí tráchta nó tuairimí a bhreacadh síos nach bhfuil taifeadta in áit eile.

Tá atreoruithe néareolaíochta ar fáil sna hospidéil seo a leanas i láthair na huaire: Naomh Uinseann, San Séamas, Mater Misericordiae, Ospidéal Réigiúnach Luimnigh, Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh, Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge agus Ospidéal Naomh Lúcas i gCill Choinnigh.

Chun féachaint ar fhíseán taispeána tabhair cuairt ar ár leathanach oiliúna.