Nuacht Reatha

Aibreán 2012 – Togra Píolótach nua le hOspidéal Beacon

Tá tús curtha le togra píolótach do thuairiscí achomair ar scaoilte ó Ospidéal Beacon. Beidh an togra ar siúl go ceann tuairim is ceithre seachtaine. Ina dhiaidh sin cuirfimid na teachtaireachtaí seo ar fáil do gach dochtúir teaghlaigh atá cláraithe linn.


Márta 2012 – Teachtaireachtaí Saotharlainne Beo ón tSaotharlann Náisiúnta um Thagartú Víreas

Tá áthas orainn a chur in iúl daoibh go bhfuil tuairiscí víreolaíochta ón tSaotharlann Náisiúnta um Thagartú Víreas ar fáil trí HealthlinkOnline. Céim chun tosaigh é seo a raibh úsáideoirí ar fud na tíre ag súil léi le fada an lá. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd go léir atá gafa sa togra seo as a gcuid tacaíochta agus oibre agus an tseirbhís seo á cur ar fáil acu.


Feabhra 2012 – Nuachtlitir Healthlink

Tá áthas orainn a chur in iúl daoibh go bhfuil tuairiscí víreolaíochta ón tSaotharlann Náisiúnta um Thagartú Víreas ar fáil trí HealthlinkOnline. Céim chun tosaigh é seo a raibh úsáideoirí ar fud na tíre ag súil léi le fada an lá. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd go léir atá gafa sa togra seo as a gcuid tacaíochta agus oibre agus an tseirbhís seo á cur ar fáil acu.


Feabhra 2012 – Nuachtlitir Healthlink

Cliceáíl anseo chun eagrán 12 a léamh


Feabhra 2012 - Euromedic Ireland ag teacht isteach i dTogra Náisiúnta Healthlink

Thosaogh Euromedic Ireland, ar mórsholáthraí iomháithe dhiagnóisigh príomhchúraim é, ag obair i gcomhar le Healthlink le déanaí chun torthaí scannacháin leihgis a chur chuig dochtúirí teaghlaigh go leictreonach. Seolann an 3 clinic i mBaile Átha Cliath – Dún Droma, An Choill Thuaidh agus Charlemont - chomh maith leis na clinicí i gCorcaigh agus i gCill Chainnigh torthaí trí Healthlink. Baineann a lán tairbhí do dhochtúirí teaghlaigh leis seo mar bíonn teacht acu go pras ar thorthaí raideolaíochta dá gcuid othar. Tá gach dochtúir teaghlaigh atá cláraithe le Healthlink incháilithe chun úsáid a bhaint as an tseirbhís seo. Déan teagmháil linn ag info@healthlink.ie agus cumasóimid do chuntas.


Feabhra 2012 – Seoladh an Treoirdhoiciméid de chuid Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann faoin bhFoirm Atreoraithe Náisiúnta chuig Cúram Tánaisteach

Tá treoirdhoiciméad faoin teimpléad atreoraithe náisiúnta seolta go hoifigiúil ag Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann. Is féidir leis an gceithre chóras bainistíochta cleachtaidh an teimpléad a chruthú ar pháipéar. Cliceáil ar an nasc seo thíos chun chun treoir ar úsáid na foirme i ngach ceann de na córais a léamh: http://www.icgp.ie/go/in_the_practice/information_technology/national_referral_form


Eanáir 2012 – Seolann An tAire Sláinte, an Dr. James Reilly Atreoruithe Ailse Leictreonacha

Sheol an tAire Sláinte, an Dr. James Reilly, an Togra um Atreoruithe Ailse Leictreonacha do Chlinicí Cíche, Scamóige agus Prostataigh ar Dé hAoine, an 27 Eanáir. Is comhthionscnamh é an togra seo idir Healthlink, an Clár Náisiunta Rialaithe Ailse agus an grúpa um Theicneolaíocht Faisnéise i gCleachtais Ghinearálta de chuid Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann. Forbraíodh foirmeacha caighdeánacha le haghaidh atreoruithe ailse a fhéadann Dochtúirí Ginearálta a sheoladh ó chórais chreidiúnaithe bainistithe chleachtais chuig Comhairleoir i gceann de na 8 n-ionad ailse ainmnithe. Tugtar ráthaíocht go dtabharfar freagra laistigh de 5 lá oibre ar gach atreorú. Tá an tseirbhís ar fáil le tamall anuas agus seoladh breis is 4000 atreorú anuraidh san trí disciplín. Tá mar sprioc ag an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse 20% d’atreoruithe Cíche, Prostataigh agus Scámhóige a dhéanamh go leictreonach faoi dheireadh na bliana 2012.


Eanáir 2012 – Achoimrí Scaoilte Ospidéil San Séamas seolta ar líne

Tá áthas orainn a chur in iúl go bhfuil Achoimrí Scaoilte ó Ospidéal San Séamas ar fáil. Seolfar na tuairiscí seo do gach Cleachtóir Ginearálta Ospidéil San Séamas atá cláraithe linn. Cosúil le tuairiscí Saotharlainne agus Raideolaíochta, féadfaidh dochtúirí ginearálta iad a íoslódáil ina gcórais bhainistithe chleachtais. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcomhoibrithe sa Roinn Bainistithe Seirbhísí Faisnéise in Ospidéal San Séamas chomh maith leis an grúpa Dochtúirí Ginearálta a ghlac páirt sa chlár píolótach as tacú linn sa togra seo. Má tá aon cheisteanna agat déan teagmháil linn ag 01 8825606.