Cartlann Nuachta - 2004

2011 |2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Nollaig 2004 - Teachtaireachtaí Raideolaíochta le scaoileadh i Limistéar Bhoird Sláinte an Iarthair-Lár

D'oibrigh Healthlink go dian leis an Roinn Raideolaíochta agus an tAonad Cúram Príomhúil de chuid Bhoird Sláinte an Iarthair-Lár le sliocht theachtaireachta Raideolaíochta ón gcóras Raideolaíochta IMS in Ospidéal Réigiúnach Luimnigh. Ta an tástáil anois nach mór i gcrích agus tathar ag súil le leagan píolótach a bheith réidh do 2005. Suiteálfar an córas in Ospidéal Naomh Seosamh ar an Aonach agus san Ospidéal Ginearálta, Inis chun a dheimhniú go mbeidh teacht ag Dochtúirí Ginearálta na gceantar sin ar theachtaireachtaí raideolaíochta trí HealthlinkOnline. Ceann de na mór-bhuntaistí do Dhochtúirí ná go léireofar na teachtaireachtaí sa leathanach neamhphróiseáilte gan aon ghá le hathruithe.


Nollaig 2004 - Tús maith curtha le Tionscnamh Healthlink in Ospidéil Réigiúnacha an Oirthir

Ta foireann tionscnaimh comhdhéanta d'ionadaithe ón NAHB, Ospidéal JCM, EHSS agus Healthlink tar eis bheith ag obair ar Healthlink a bhunú i 3 ospidéal bord sláinte réigiúnach i Limistéir an Oirthir. An chéad teachtaireacht atá le forbairt ná na teachtaireachtaí saotharlanna ó Ospidéal Chuimhneachain Shéamais Uí Chonghaile. Tá an sliocht ullamh anois le suiteáil i saotharlann an ospidéil agus cuirfear tús le tástálacha beo níos déanaí sa bhliain.


Nollaig 2004 - Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill beartaithe ar sheirbhísí Healthlink a úsáid i 2005.

Beidh Dochtúirí Ginearálta a sheolann othair go Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill in ann fógraí saotharlainne, raideolaíochta, fógraí scaoilte, achoimrí scaoilte, fógraí báis, fógraí clinic othar seachtracha agus freastal ar Timpistí agus Éigeandála ar HealthlinkOnline sa bhliain 2005.


Bealtaine 2004 - Tionscnamh Náisiúnta Healthlink ainmnithe do Ghradam E-Europe

Tugann Gradaim eEoraip aitheantas do thionscnaimh i réimsí eRialtas agus eSláinte laistigh den Eoraip. Chomhlion 109 iarratas na critéir ar fad agus astu sin gearrliostáladh Tionscnamh Náisiúnta Healthlink leis an aon iarracht déag eile do ghradam i gcatagóir "eSláinte uirlisí tacaíochta riaracháin agus seirbhísí do shaoránaigh. Bhí ar na hiarrachtaí a ainmníodh cur i láthair a dhéanamh ag comhdháil ard-léibhéil ar eShláinte a bhí eagraithe i gCorcaigh ar 05-06 Bealtaine. Cliceáil anseo leis an cur i láthair Flash a léiríodh ag na gradaim d'fheiscint.