Cartlann Nuachta - 2006

2011 |2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Samhain 2006 - Nuachtlitir Healthlink Eagrán II

Cliceáil anseo chun an dara eagrán dár nuachtlitir a íoslódáil.


Nollaig 2006 - Torthaí Raideolaíochta beo in Ospidéal Adelaide agus na Mí, BÁC lena gcuimsítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí

Is féidir le Dochtúirí Ginearálta i gceantar Ospidéil Thamhlachta clárú le Healthlink chun torthaí Raideolaíochta d'fháil arlíne. Táimid sásta stádas-beo an tionscnaimh seo a fhógairt tar eis na míonna oibre atá déanta ag an ngrúpa tionscnamh.


Samhain 2006 - HealthlinkOnline Beo san Iarthar

Tá an-áthas orainn HealthlinkOnline a sheoladh i 3 ospidéal in iarthar na hÉireann: Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo & An tOspidéal Contae, Ros Comáin. Fáiltítear roimh Dhochtúirí Ginearálta sna ceantair seo clárú linn don seirbhís saor in aisce seo a thabharfaidh an cumas dóibh torthaí Bithcheimice, Haemaiteolaíochta agus Séireolaíochta d'fháil arlíne. Tá súil againn torthaí Raideolaíochta a sheoladh ar líne ó Ospidéal Choláiste na hOllscoile & Pháirc Mheirlinne, Gaillimh faoi Mheitheamh na bliana seo chugainn.


Deireadh Fómhair 2006 - Gradaim Nuálaíochta FSS

Le déanaí a shroich Neurolink, seirbhís atreorúcháin arlíne forbartha ag Healthlink agus Ospidéal Naomh Uinseann craobhchomórtas Gradaim Nuálaíochta FSS. Bronnadh teastas ar an bhfoireann, An Dr. Niall Tubridy, Néareolaí Comhairleach in Ospidéal Naomh uinseann san áireamh, sa Chatagóir "Bainistíocht Nuálaíoch ar Sheirbhísí ag áireamh Nuálaíocht Theicneolaíoch & Cumarsáide". Déanadh Neurolink a dhearadh chun faoiseamh d'fháil ar fhadhbanna bainteach le atreorúcháin néareolaíocha ó Dhochtúirí Ginearálta lena n-áirítear liostaí fada feithimh, earráidí in atreorúcháin sa phost, am riaracháin agus imní othar. Ar Lean...

Gearrliostáladh an tseirbhís Ordú ó Saotharlanna seo de chuid Healthlink (ó 260 iontralaí go 1 as 40) do na Gradaim Nuálaíochta. Moladh an tionscnamh i réimsí feidhmithe agus páirtnéireachta. Bhain se torthaí maithe foirfe amach agus léirigh féidireachtaí móra chun é a scaipeadh go forleathan.


Deireadh Fómhair 2006 - Seoladh Ordú Saotharlainne Arlíne

Is iad Healthlink & Saotharlann Ospidéil an Mater ar dtús in Éirinn leis an deis a ofráil do Dhochtúirí Ginearálta tástálacha fola a ordú arlíne. Soláthraíonn an fheidhmiúlacht seo ardchruinneas i réimsí déimeaghrafacha othar, uimhir theagmhála éigeandála agus sonraí cliniciúla. Is féidir leis an gcomhéadan ríomhadh a dhéanamh go cruinn ar an líon ceart eiseamal a sheoladh leis an ordú bunaithe ar na nithe atá ordaithe. Táthar ag súil chomh maith go mbeidh an teachtaireacht seo comhtháite isteach sa Chóras Bainistíochta Cleachtais agus dá réir ag soláthar stair othar níos iomláine i leith orduithe déanta agus torthaí faighte. Ag trácht ar an seirbhís nua seo, dúirt Geraldine Gleasure, altra atá ag obair i gCleachtas i mBaile Átha Cliath, an méid seo: "Níl aon ghá níos mó d'altraí déimeaghrafacha gach othar a scríobh amach, anois níl orthu ach iad a aimsiú ar an gcóras agus is féidir torthaí gach tástáil a ordaíodh arlíne a sheoladh ar ais go leictreonach, dá bhrí sin ní bhíonn aon ghá don Chleachtas an t-eolas ar fad a ath-scríobh. Bíonn tionchar nach beag aige seo ar an méid ama caite ag othair ag feitheamh agus scaoileann sé do Chleachtais seirbhís i bhfad níos éifeachtaí a sholáthar dá n-othair". Ag caint ar fheidhmiú céimneach an ordú saotharlainne, mhínigh Gemma Garvan ó Thionscnamh Náisiúnta Healthlink: "De thoradh ar rathúlacht an tionscnaimh in Ospidéal Ollscoile an Mater tá suim anois á léiriú ag Ospidéal Beaumont agus Ospidéal San Séamas sa tionscnamh. Tá Healthlink tosnaithe ar chainteanna a bheith acu le súil agus cumasú a dhéanamh ar sheirbhís ordaithe saotharlanna sna hoispidéil seo níos déanaí i mbliana.


Lúnasa 2006 - Torthaí Raideolaíochta Beo in Ospidéal San Séamas

Tar éis na míonna oibre tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil Torthaí Raideolaíochta ar fáil arlíne do Dhochtúirí Ginearálta Ospidéil San Séamas. Tagann Raideolaíocht le chéile leis an Saotharlann agus Eolas ón Roinn Othar Seachtrach mar na saghasanna teachtaireachta atá anois á seoladh go leictreonach ón ospidéal.


Lúnasa 2006 - Nuachtlitir Nua Healthlink

Ta an-áthas orainn an chéad eagrán seo dár nuachtlitir a sheoladh a thabharfaidh nuashonraí ar na hathruithe atá ag tarlú laistigh de Healthlink, réamhamharcanna d'fhorbairtí nua agus nuashonrú ar ár líon úsáideoirí. Cliceáilanseo le híoslódáil.


Lúnasa 2006 - Nuashonraithe Othar Seachtracha Beo anois in Ospidéal San Séamas

Gheobhaidh úsáideoirí de chuid Ospidéil San Séamas Nuashonraí Othar Seachtracha i HealthlinkOnline. Táimid ag leanúint do bheith ag obair leis an ospidéal le súil agus saghasanna eile teachtaireachtaí a thabhairt isteach ar nós Torthaí Raideolaíochta.


Eanair 2006 - Ag súil go mbeidh ar a gcumas ag 1,000 Dochtúir Ginearálta teacht ar a dtorthaí tástála arlíne

HealthlinkOnline is ea tionscnamh de chuid an FSS atá lonnaithe i 58 Sráid Eccles i mBaile Átha Cliath a cheadaíonn do Dhochtúirí Ginearálta nó Cleachtais Ghinearálta torthaí tástálacha oispidéal dá n-othar d'fháil ó aon ríomhaire ar chliceáil amháin luchóige. Ar Lean...


Eanair 2006 - 1,000 Dochtúirí Ginearálta incháilithe chun torthaí tástála d'fháil arlíne

Táthar ag tuar go mbeidh suas le 1,000 breise de Dhochtúirí Ginearálta incháilithe chun torthaí tástála d'fháil arlíne le linn na bliana, de thoradh ar leathnú an tionscnaimh teachtaireachta Healthlink atá maoinithe ag FSS. Ar Lean...