Cartlann Nuachta - 2007

2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Samhain 2007 - Seolann Healthlink Suíomh Gréasáin & Feidhmlchlár - HealthlinkOnline Version 3

Tá áthas ar Healthlink a fhógairt go mbeidh an eisiúint nua dár mbogearra nua ar fáil agat inniu, 15 Samhain. Ag leanúint na suirbhéanna chuireamar feabhas ar an bhfeidhmchlár agus an suíomh Gréasáin bunaithe ar bhur n-iarratais. Nuair a logáileann tú isteach feicfidh tú: 1. Cruth agus slacht nua ar shuíomh Gréasáin Healthlink. 2. Cruth agus slacht nua ar fheidhmchlár Ar-líne. 3. Áis íoslódála feabhsaithe ina ndéantar iontráil go huathoibríoch ar chosán réamhshocraithe agus ainm an chomhaid isteach sa bhosca Save As. 4. Áiseanna cuardaigh feabhsaithe lena n-airítear - Cuardaigh de réir toradh mínormálach agus Cuardaigh de réir Disciplín Saotharlainne. 5. Feidhm Próifíl Chleachtais a cheadaíonn cumrú ar rphost foláir imh do theachtaireachtaí tábhachtacha áirithe; Torthaí mínormálta An-Ard - Fógraí Báis - Teachtaireachtaí Atreorúcháin / Freagartha. Cumraíocht cineáil teachtaireachta cumasaithe chomh maith mar chuid don chóras próifíle cleachtais. 6. Corprú gné an Atreorúcháin Néareolaíochta do gach úsáideoir d'Ospidéal Naomh Uinseann. 7. Gné ordú ar-líne d'Úsáideoirí uile Ospidéal an Mater. Beidh an athrú uathoibríoch agus dá bhrí sin ní bheidh ort aon rud a dhéanamh chun é a chumasú.

Ar thréithe an tsuímh nua tá nascleanúint feabhsaithe agus rochtain, ionad nua íosláda doiciméad agus leathanach tiomnaithe (Seirbhísí) chun tú a choimeád níos fearr ar an eolas faoi sheirbhísí nua atá pleanáilte ar nós Atreoraithe Onceolaíochta nó ospidéil bhreise atá ag déanamh naisc le Healthlink.


Samhain 2007 - Déanann Healthlink taispeáint ag HISI 2007

Beidh Healthlink i láthair ag comhdháil bhliantúil an HISI agus áthas orthu a feidhmchlár nua agus a thréithe a chur i láthair. Beidh ár seastán lonnaithe san ionad taispeántais sa Stillorgan Park Hotel agus beidh á bhfoireann tacaíochta ag cur taispeántais ar siúl i gcaitheamh an lae. Táimid ag súil le tú a fheiceáil ann!


Meán Fómhair 2007 - Tionscnamh nua Healthlink agus ShannonDoc

Tá Healthlink agus ShannonDoc Co-operative, i gcomhpháirt le an FSS réigiúin an Iarthair-Láir tar éis tús a chur le tionscnamh a chumasóidh teachtaireachtaí achoimre scaoilte ó ShannonDoc a chur ar fáil do dhochtúirí ginearálta ag úsáid HealthlinkOnline Version 3. Tá tús curtha leis an obair ar an seirbhís ard-éillimh seo agus táthar ag súil é bheith ar fáil ag gach úsáideoir Healthlink sa limistéar faoi am éigin luath i 2008.


Meitheamh 2007 - Torthaí Saotharlainne beo anois in Ospidéal Portiuncula, Béal Átha na Sluaighe

Is féidir le Dochtúirí Ginearálta a sheolann tástálacha saotharlainne go hOspidéal Portiuncula na torthaí d'fháil ar ais ar HealthlinkOnline. Na disciplíní atá ar fáil faoi láthair ná Bithcheimic, Haemaiteolaíocht agus Séireolaíocht. Micribhitheolaíocht ag teacht go luath. Ba chóir do Dhochtúirí Ginearálta go dteastaíonn an tseirbhís saor in aisce seo uathu logáil isteach go www.healthlink.ie agus an fhoirm iarratais a chomhlánú. Portiuncula is ea an ceathrú ospidéal i gCeantar an Iarthair atá beo anois le Healthlink.


Meitheamh 2007 - Torthaí Raideolaíochta beo i Limistéirí an Mheáin-Iarthair & An Iarthair

Ta áthas orainn a fhógairt go mbeidh torthaí Raideolaíochta ar fáil anois ag Dochtúirí Ginearálta i gceantair Ospidéal Réigiúnach Luimnigh, Oispidéal na hOllscoile agus Pháirc Merlinne, Gaillimh. Tá an dá cheantar ag súil le cur leis na saghasanna teachtaireachtaí go luath.


Meitheamh 2007 - Leathnaíonn HealthlinkOnline go Néareolaíocht (Irish Medical News)

Ceadaíonn an tseirbhís seo, HealthlinkOnline, d' fhoireann ospidéil comhthadhaill a dhéanamh le Dochtúirí Ginearálta. Anois tá seirbhís nua néareolaíochta forbartha darbh ainm Neurolink a chumasaíonn comhairliúcháin othar fíorúla le néareolaithe comhairleacha. Ar Lean...


Bealtaine 2007 - Nuachtlitir Healthlink

Cliceáil anseo do Eagrán IV


Aibreán 2007 - Comhaid Arlíne atá á roinnt ag sábháil Ama agus Airgid (Irish Times)

Tá méadú ag teacht ar an méid ospidéal agus proifisiúnaigh leighis ag iompú go HealthlinkOnline chun eolas faoina gcuid othar a roinnt. Fiosraíonn Helen Hofman cén fáth go gcreideann mórán daoine go ngiorróidh sé scuaine agus go sábhálfaidh sé airgead. Ar Lean d'Agallamh leis an Dr. Garrett Hayes...


Aibreán 2007 - HealthlinkOnline beo in Ospidéal Naomh Colmchille & An tOspidéal Ginearálta, An Nás

Ó inniu, 11 Aibreán 2007 is féidir le Dochtúirí Ginearálta i gceantracha Ospidéal Naomh Colmchille & an tOspidéal Ginearálta, An Nás HealthlinkOnline a úsáid chun teacht ar a dtorthaí saotharlainne.


Márta 2007 - Iarrtar ar Dhochtúirí Ginearálta tacú le Seirbhís Neurolink (Irish Medical Times)

Tathar ag iarraidh ar Dhochtúirí Ginearálta dul isteach sa tionscnamh liosta feithimh néareolaíochta arlíne Neurolink, fo-sheirbhís do chuid Healthlink a cheadaíonn do Dhochtúirí Ginearálta teacht ar thorthaí raideolaíochta ó ospidéil in aon lá amháin. Tathar ag iarraidh ar Dhochtúirí Ginearálta dul isteach sa tionscnamh liosta feithimh néareolaíochta arlíne Neurolink, fo-sheirbhís do chuid Healthlink a cheadaíonn do Dhochtúirí Ginearálta teacht ar thorthaí raideolaíochta ó ospidéil in aon lá amháin. Dar leis an néareolaí a chur tús le Neurolink, An Dr. Niall Tubridy, d'fhéadfaí líon na gcuairteanna othar seachtracha gan ghá a laghdú 20 faoin gcéad agus dá thoradh amanta feithimh a ghearradh & meán de dhá bhliain go dá mhí. Ar Lean...


Márta 2007 - Eagrán nua de Nuachtlitir Healthlink

Eagrán III de nuachtlitir Healthlink anois ar fáil, cliceáil anseo le híoslódáil. San eagrán seo tá nuashonrú ar fhorbairt saghasanna nua teachtaireachtaí maraon leis an gcéad féachaint ar HealthlinkOnline Version 3 a bheidh á sheoladh i mí Deireadh Fómhair.


Feabhra 2007 - HealthlinkOnline Beo i Lár Tíre

Tá áthas orainn a fhógairt gur féidir le Dochtúirí Ginearálta i Limistéir Lár Tíre an FSS torthaí saotharlainne d'fháil ar HealthlinkOnline. Mar thoradh ar seo táimid ag iarraidh ar úsáideoirí na saotharlann sa Mhuileann Gearr, Port Laoise agus An Tulach Mhór clárú linn anois don seirbhís saor in aisce seo. Tagann an stádas-beo seo tar éis míonna crua-oibre curtha isteach ag an bhfoireann tionscnaimh lena n-áirítear grúpa cleachtas píolótacha, baill an Aonaid Cúram Príomhúil agus na Saotharlanna.


Feabhra 2007 - Tugann Tonn Inchinne TF Tacaíocht do Sheirbhís Néareolaíochta (An Dr. Brian Meade)

Tá fadhbanna liostaí feithimh do chuairteanna othar seachtracha na tíre seo ar eolas ag gach éinne faoin dtrath seo. Le easpa néareolaithe in Éirinn, áirítear an am fheithimh ar chlinicí néareolaíochta ar na amanta feithimh is measa sa tseirbhís sláinte ar fad. Caithfidh go mbíonn imní agus frustrachas uafásach á fhulaingt ag othair ar liostaí feithimh, go háirithe nuair ata ceist ann faoi ghalar néareolaíoch nó ailse. Tá na néareolaithe in Ospidéal Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath tagtha le chéile le Tionscnamh Náisiúnta Healthlink chun réiteach leistreonach a aimsiú don fhadhb. Deimhneoidh an réiteach seo go bhféachfar orthu siúd is mó i ngátar go tapaigh agus iadsan atá ag lorg comhairle nó iniúchadh is féidir leo teacht a r na nithe sin gan freastal ar chlinic othar seachtrach. Ar Lean...