Cartlann Nuachta- 2010

2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Nollag 2010 - Litir nua ón Beaumont

Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil Litreacha Othar Seachtraigh ar-líne ar fáil anois ón clinic Titimis. Bíonn na clinicí ar siúl go seachtainiúil ar an Máirt agus ar an Déardaoin agus seoltar litreacha go cuntais na GPanna an lá céanna Déan teagmháil linn le do thoil más amhlaidh nach bhfaigheann tú teachtaireachtaí ó Beaumont faoi láthair agus déanfaimid cumasú ar do chuntas. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl d'fhoireann an Chláir Titimis Beaumont, an Rannóg IT agus gach éinne eile a d'oibrigh linn ar an dtionscnamh seo.


Deireadh Fómhair 2010 - Gearann Tubridy amach an feitheamh

Article on Healthlink and Neurolink published on MerrionStreet.ie


Deireadh Fómhair 2010 - Atreoruithe Ailse Chíche do Ospidéal Réigiúnach Luimnigh

Ón Aoine, 1ú deireadh Fómhair, beidh ar chumas GPanna i Luimneach, sa Chlár agus i dTiobraid Árann Thuaidh atreoruithe Ailse Chíche a lorg ar líne ó Ospidéal Réigiúnach Luimnigh Freagróidh an foireann Cíche san ospidéal an atreorú laistigh de 5 lá oibre ina dtabharfaidh siad sonraí na clinice ar a fhreastalóidh an othar maraon le dáta agus am an choinne má tá sé ar eolas. Tá an-áthas ar Healthlink agus an Clár Náisiúnta Smachtú Ailse ár seirbhísí atreoruithe ar líne a leathnú go dtí an Lár-Iarthar agus gabhaimid buíochas leo siúd uile a bhí páirteach sa tionscadal as a dtacaíocht.


Meán Fómhair 2010 - Litreacha Othar Seachtraigh

Cuireann Healthlink agus Ospidéal Beaumont tús an tseachtain seo le Litreacha Othar Seachtraigh ón gclinic Titimis san Ospidéal. Ta an tionscnamh píolótach á rith le grúpa GPanna áitiúla a fhreastalaíonn ar an gclinic seachtainiúil, thar tréimhse thart ar sé seachtain. Titeamas is ea an chéad litir clinic a seolfar go leictreonach agus táimid ag súil leis an seirbhís seo a mhéadú go hinmheánach in Ospidéal Beaumont agus ospidéil eile ar fud na tíre.


Meán Fómhair 2010- Atreoruithe Néareolaíochta Ar Líne do Ospidéal Naomh Lúcás, Cill Chainnigh & Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge

Tá áthas orainn a fhógairt gur féidir le GPanna sa cheantar anois Atreoruithe Leictreonach Slána a sheoladh go dtí an Dr Paul Crowley, Néareolaí Comhairleach, Ospidéal Naomh Lúcás, Cill Chainnigh & Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge, via a gcuntas Healthlink, le ráthaíocht freagra d'fháil laistigh de 5 lá oibre.

Déan teagmhail le do thoil ar 01 8825720 chun clárú linn nó breis eolais d'fháil.


Meán Fómhair 2010 - Cineál Nua Teachtaireachta ó UCHG

Tá Ospidéal Choláiste Ollscoile na Gaillimhe tar éis cur leis an réimse teachtaireachtaí a sheolann siad trí HealthlinkOnline ó a thug siad isteach Achoimrí Scaoilte. Ag brath ar an Córas Bainistíochta Cleachtas, is féidir na teachtaireachtaí seo a íoslódáil isteach i do chomhaid othar nó iad a léamh agus a phriondáil amach ó do chuntas Healthlink. Má tá aon cheisteanna agat faoi seo déan teagmháil linn ar 01 8825606.


Lúnasa 2010 - Nuachtlitir Healthlink

Cliceáil anseo do eagrán VII


Lúnasa 2010 - Torthaí Saotharlainne beo anois ó Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha

Is cúis áthais dúinn a fhógairt, tar éis tionscadail phíolótach rathúil, go bhfuil Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha anois ag seoladh torthaí saotharlainne chuig gach GP sa cheantar. Glaoigh orainn le do thoil ar 01 8825720 agus cumasóimid do chuntas, muna bhfuil tú cláraithe faoi láthair agus ba mhaith leat torthaí a fháil comhlánaigh an fhoirm iarratais anseo.


Lúnasa 2010 - Atreoruithe um Ailse Phróstatach do Chlinic Rochtain Rapid Naomh Uinseann

Tá GPanna anois in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh go Ospidéal Naomh Uinseann le ráthaíocht freagra d'fháil laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí teagmhála maidir le Coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825720 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Lúnasa 2010 - Atreoruithe Ailse Chíche do Ospidéal Réigiúnach Leitir Ceanainn

Tá GPanna sa cheantar anois in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig Ospidéal Réigiúnach Leitir Ceanainn le ráthaíocht freagra d'fháil laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí teagmhála maidir le Coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825720 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Iúil 2010 - Atreoruithe Ailse Cíche Ar Líne go Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge

Tá Atreoruithe Ailse Cíche Ar Líne ar fáil do Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge Is féidir le GPanna atreorú leictreonach slán a sheoladh le ráthaíocht freagra d'fháil laistigh de 5 lá oibre. Sa fhreagairt beidh sonraí maidir le coinne OPD an othair, an clinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil.


Iúil 2010 - Atreoraithe Ar Líne na Seirbhíse Rochtain Rapid um Ailse Scamhóg le hOspidéil An Mater agus Naomh Uinseann.

Ag tosnú ar an Luan 12 Iúil, beidh GPanna in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig an Foireann Ailse Scamhóg in Ospidéil An Mater agus Naomh Uinseann le ráthaíocht go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí maidir le coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal, agus dáta/am na coinne.


Iúil 2010- Tionscnamh Píolótach Atreoraithe Ar Líne le Ospidéal an Mater Príobháideach

Ta áthas orainn a fhógairt go bhfuil atreoruithe MRI & Pianta Chliabhraigh ar fáil anois do Ospidéal an Mater Príobháideach. Tá na hatreoruithe seo i dtréimhse phíolótach faoi láthair le líon beag GPanna tofa, ach dá mba mhaith leat úsáid a bhaint as an seirbhís seo beidh fáilte romhat. Breis eolais agus oiliúint déan teagmháil linn ar 01 8825606


Bealtaine 2010- Tionscnamh Píolótach Torthaí Saotharlainne Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha

Tá tús curtha le tionscnamh píolótach le teachtaireachtaí saotharlainne ó Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha. Leanfaidh an tionscnamh píolótach ar feadh thart ar sé seachtain agus tá súil againn an tseirbhís a oscailt amach ansin do GPanna uile an cheantair.


Márta 2010- Fógraíodh Neurolink mar bhuaiteoir ina chatagóir ag Dámhachtainí Nuálaíochta na hÉireann 2010

Fógraíodh Neurolink, an tseirbhís atreoruithe Néareolaíochta ar líne arna soláthar ag Healthlink, mar bhuaiteoir ina chatagóir- 'Nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí' ag Dámhachtainí Nuálaíochta an Irish Times 2010. Seirbhís atreoruithe do GPanna atá Gréasán-bhunaithe is ea Neurolink, a dhear na néareolaithe comhairleacha in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath i gcomhar le Healthlink. Leathnaíodh an coincheap de réir a chéile chuig aonaid néareolaíochta eile ar fud na tíre agus ghlac Straitéis Náisiúnta Ailse na hÉireann leis lena úsáid ar fud na tíre.

Chun a thuilleadh a léamh faoi seirbhísí Neurolink cliceáil anseo.


Feabhra 2010- Atreoruithe Clinicí Cíche ar Líne go UCHG

Tá Dochtúirí Ginearálta sa cheantar in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh (UCHG) anois agus ráthaítear go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí teagmhála maidir le Coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825720 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Feabhra 2010- Atreoruithe Clinicí Cíche ar Líne go Ospidéal Naomh Uinseann

Tá Dochtúirí Ginearálta in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig an bhFoireann Ailse Cíche in Ospidéal Naomh Uinseann anois agus ráthaítear go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí teagmhála maidir le Coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825720 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Feabhra 2010- Teachtaireachtaí Nua ar líne ón Mater Príobháideach

Is féidir le GPanna anois Tuairiscí Raideolaíochta & Cairdeolaíochta, Fógraí Scaoilte & Báis ó Ospidéal an Mater Príobháideach. Is féidir na teachtaireachtaí seo de leithéid do thorthaí saotharlainne a íoslódáil isteach i gcomhaid na n-othar. Más mian leat clárú don tseirbhís seo glaoigh ar 018825606 le do thoil.


Feabhra 2010- Tionscnamh Píolótach Atreoruithe um Ailse Phróstatach le UCHG

Is féidir le GPanna sa cheantar atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig comhairligh Úireolaíochta in UCHG anois. Ráthaítear go bhfaighidh gach atreorú freagairt laistigh de 5 lá oibre. Glaoigh ar 01 8825606 chun oiliúint nó eolas a fháil le do thoil


Eanáir 2010- Atreoruithe Clinicí Cíche ar Líne chuig Ospidéal San Séamas

Tá Dochtúirí Ginearálta in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig an bhFoireann Ailse Cíche in Ospidéal San Séamas anois agus ráthaítear go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí teagmhála maidir le Coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825720 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Eanáir 2010- Torthaí Saotharlainne AMNCH beo anois

Is cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil torthaí saotharlainne á seoladh anois ag AMNCH chuig gach GP sa cheantar, tar éis tionscadal píolótach rathúil a bheith ann. Gheobhaidh GPanna sa cheantar a bhfuil cuntais Healthlink acu faoi láthair na torthaí seo go huathoibríoch. Mura bhfuil tú cláraithe faoi láthair agus más mian leat torthaí a fháil líon foirm iarratais amach le do thoil nó glaoigh ar 01 8825720 chun eolas a fháil.


Eanáir 2010 - Tionscnamh Píolótach Atreoruithe Ar Líne na Seirbhíse Rochtain Rapid um Ailse Scamhóg le hOspidéal San Séamas.

tá GPanna in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig an gClinic Mear-Rochtana um Ailse Scamhóg in Ospidéal San Séamas anois Ó Dé Luan an 18 Eanáir ar aghaidh, agus ráthaítear go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagairt sonraí maidir le coinne an othair i Roinn na nOthar Seachtrach, ainm an chlinic ar a mbeidh siad ag freastal agus dáta/am na coinne má tá sé ar fáil. Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh orainn ar 01 8825606 le do thoil chun oiliúint nó eolas a fháil.


Eanáir 2010 - Atreoruithe Ailse Chíche NCCP beo anois in Ospidéal an Mater

Tar éis tionscnamh píolótach 6 mhí rathúil i gcomhar le hOspidéal Beaumont, cuirfear an tSeirbhís Atreoruithe Ailse Chíche ar fáil beo anois i ngach ionad mar a shainíonn an HSE. Tá GPanna, a atreoraíonn othair chuig Ospidéal an Mater de ghnáth, in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh anois chuig an Aonad Ailse Cíche agus ráthaítear go bhfaighfear freagairt laistigh de 5 lá oibre. Tá an tseirbhís beo faoi láthair in Ospidéal Beaumont, Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh agus anois in Ospidéal an Mater. Leanfaimid orainn an tseirbhís seo a fheidhmiú de réir a chéile ar fud na tíre, sna míonna díreach romhainn.