Rannpháirtithe

Is féidir na grúpaí atá ag glacadh páirt i dTionscadal Healthlink a roinnt suas i 5 chatagóir. Is iad seo:

bullet Cleachtóirí Ginearálta
bullet Ospidéil
bullet Ceantair Sláinte
bullet Áiseanachtaí Eile
bullet Soláthróirí Córas Bainistíochta Cleachtas

Dochtúirí Ginearálta

Ionas go mbeadh GP in ann HealthlinkOnline a úsáid, tá sé riachtanach go mbeadh a lialann laistigh de dhobharcheantar ceann de na hospidéil rannpháirteacha (thíos). Tá ár seirbhís saor in aisce do GPanna ó shuiteáil go hoiliúint & tacaíocht.

Ospidéil

Tá na hospidéil seo a leanas ag seoladh teachtaireachtaí beo:

Ceantair Sláinte

Tá Healthlink ar an bhfód anois i ngach ceann de cheantair an HSE rud a léiríonn an méid fáis atá déanta ag ár dtionscnamh le bliain anuas agus ag leagadh béime ar ár stádas mar thionscnamh náisiúnta. In iomláine, tá seirbhísí teachtaireachta á soláthar againn do chúig ospidéal poiblí is fiche ar fud na tíre agus ceann príobháideach amháin (Mater Príobháideach i mBaile Átha Cliath)

Áisíneachtaí Eile

Tá obair ag leanúint ar aghaidh chun HealthlinkOnline a sholáthar d'áisíneachtaí éagsúla atá gaolta le hospidéil Healthlink. Úsáideann Ospidéal Mhuire do na Scothaosta i bPáirc an Fhionnuisce agus Charter Medical ár gcóras Ordú Saotharlainne chun tástálacha fola a ordú ar líne ón Mater. Tá roinnt suíomhanna Gréasáin curtha suas againn chomh maith cosúil le Clinic Torthúlachta na Gaillimhe agus Iníonacha na Carthanachta i Luimneach ionas go mbeadh siad in ann a dtorthaí ar thástálacha a fháil ar líne gach lá.

Soláthróirí Córas Bainistíochta Cleachtas

Tá HealthlinkOnline ar fáil do Chleachtóirí Cúram Príomhúil, bíodh nó ná bíodh córas bainistíochta chleachtas acu. Is féidir leo siúd a bhfuil córas bainistíochta cleachtais acu buntáiste a bhaint as chomhtháthú teachtaireachtaí Healthlink, rud a laghdaíonn an-chuid tascanna riaracháin ar nós scannáil nó torthaí tástálacha othar a ionchur de láimh. Is féidir teachtaireachtaí de chuid HealthlinkOnline a chomhtháthú isteach sna córais bhainistíochta seo a leanas:

Tá buntaistí HealthlinkOnline ann fós do chleachtais nach bhfuil córas bainistíochta dá gcuid féin acu fiú - beidh fáil níos tapúla acu ar eolas othar agus laghdófar líon na nglaochanna gutháin ar saotharlanna na n-ospidéal chun torthaí a fháil.