Oibrímid leo seo a leanas:

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Ospidéal an Mater Misericordiae Ospidéal Beaumont Ospidéal San Séamas
Ospidéal Naomh Uinseann Ospidéal Adelaide agus na Mí, BÁC lena gcuimsítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí Ospidéal na hOllscoile Gaillimh Naas Hospital
Ospidéal Uí Chonghaile Mater Private Ospidéal Ollscoil Chorcaí shannondoc
WestDoc North East Doc KDoc Helix Health
Páirtnéirí Sláinte Éireann Jac Software Tuairimí Teicniúla Complete GP
National Cancer Control Programme