Polasaí Príobháideachais

Bailiú & Úsáid Eolais

Cuirfear na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta i bhfeidhm agus aon eolas a sholáthair tú á láimhseáil againn i gcomhréir leis ana hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003.Ní bhaileoidh Healthlink aon eolas pearsanta fút ar an suíomh Gréasáin seo gan tú bheith ar an eolas faoi. Bíonn úsáid ar leith le gach aon blúire eolais a bhailítear cosúil le cruthú cuntais ón eolas a bailíodh ar an fhoirm chlarúcháin. An saghas eolais a bhailimid ná, mar shampla, t'ainm, Uimhir Chomhairle Leighis, e-mail address, uimhir ghutháin.

Nochtadh Eolais

Ní roinnfidh Healthlink aon eolas fút le haon tríú pháirtí gan cead d'fhail uait.

Nascanna Seachtracha

Tá nascanna eile ar an suíomh Greasáin atá seachtrach go Healthlink.ie. Ní bhaineann an polasaí príobháideachais leis na suíomhanna eile seo ná nílimid freagrach as an méid atá iontu ach chomh beag.

Ag Deimhniú do Shonraí

Déanann Healthlink gach iarracht ó thaobh slándála, macántacht agus príobhaideachas an eolais ar fad a sholáthraítear ar ár suíomh.

Má tá aon cheisteanna agat faoinár bpolasaí príobháideachais, le do thoil déan teagmháil linn.