Seoladh teachtaireachtaí do Dhochtúirí Ginearálta

Is é príomhchúram Healthlink ná seirbhís teachtaireachta a chur ar fáil a éascaíonn aistriú faisnéise faoi othair go slán sábháilte idir Ospidéil agus Dochtúirí Ginearálta. Cé go bhfuil réimse na dteachtaireachtaí a chuirtear chuig Dochtúirí Ginearálta méadaithe againn i gcaitheamh na mblianta is iad torthaí Saotharlainne agus Raideolaíochta na cinn is minice a sheoltar i gcónaí.

Cuireann Ospidéil saghsanna difriúla faisnéise ar fáil dúinn ach tá an liosta iomlán mar a leanas:

Conas a oibríonn sé?

Is é atá i HealthlinkOnline ná feidhmchlár idirlín lenar féidir faisnéis othair a aistriú go slán sábháilte i bhfíoram. Déantar comhaid teachtaireachta a fhormáidiú i HL7, caighdeán a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta air agus a úsáidtear chun faisnéis a mhalartú idir feidhmchláir chúram sláinte. Gintear an fhaisnéis othair ar chóras an ospidéil a sheolann í.  Ansin aistrítear chuig ár bhfreastalaithe í agus seoltar ónár bhfreastalaithe í trí naisc líonra shábháilte a úsáid. Logálann an t-úsáideoir isteach ar Shuíomh idirlín HealthlinkOnline lena (h)ainm úsáideora, focal faire agus UAP (Uimhir Aitheantas Phearsanta) mar aon le deimhniú digiteach cliaint chun a (h)aitheantas a dheimhniú.

Is féidir teacht ar an bhfeidhmchlár trí ghlaonna seirbhísí gréasáin leis, rud a chiallaíonn go bhféadann na Córais Bainistithe Chleachtais chreidiúnaithe faisnéis othair a chomhtháthú go huathoibríoch gan an suíomh idirlín a oscailt. Úsáidtear glaonna seirbhíse gréasáin chun teachtaireachtaí atreoraithe a ghiniúint ón dtaobh istigh den gCóras Bainistithe Chleachtais, chomh maith. Cuirtear ar aghaidh go dtí an Ospidéal iad trí Healthlink ansin.