Staitisticí
08 Marta 2018

bullet 99 Ospidéal Beo
bullet 1549 Cleachtas
bullet 4240 GPanna

Tacaíocht do chúram sláinte in Éirinn

An Tionscadal Náisiúnta Healthlink soláthraíonn sé seirbhís teachtaireachtaí bunaithe ar an ngréasán a cheadaíonn an sábháilte tarchuir faisnéise othair cliniciúil idir Ospidéil, Gníomhaireachtaí Sláinte agus Cúraim Dhochtúirí Teaghlaigh. Tá an tionscadal ag feidhmiú ó 1995 agus d'fhorbair sé go mór ón am sin chun a stádas reatha de réir mar bhróicéir náisiúnta teachtaireachta

Nuacht Is Déanaí

Tá áthas orainn a thuairisciú gur bhuaigh Togra Atreoraithe Leictreonaigh de chuid an Chláir Náisiúnta um Rialú Aillse an gradam Tras-Ghníomhaireachta ag Gradaim ríomhsheirbhísí Rialtas na hÉireann le déanaí. Is comhthogra é an togra atreoraithe atá ar bun ag an gClár Náisiúnta um Rialú Aillse, Healthlink, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh na hÉireann, an Grúpa um Theicneolaíocht Faisnéise i gCleachtaí Ginearálta agus Ardstiúrthóireacht TFC de chuid FSS le chéile. Is í seo an 12 bhliain ina mbronntar an gradam seo agus is tagarmharc aitheanta é le haghaidh sármhaitheasa i seirbhísí agus i gcaighdeáin de chuid ríomhsheirbhísí Rialtas hÉireann. Bhí an searmanas ar siúl ar an 25 Aibreán 2012 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Ireland eGovernment Awards
Irish Times Innovation Awards
HSE Achievement Awards
E-Europe Awards
Irish Healthcare Pharmaceutical Awards